Çevresel Faktörlerin Ulva rigida C. Agardh Türünde Pigment İçeriğine Etkileri


Yıldız G. , Karacaoğlu D. , Dalkıran N. , Dere Ş. , Dere E. , Şentürk E.

V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu, Turkey, 5 - 08 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey