Prof.

CEM OKAN TUNCEL


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Education Information

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

İnovasyon sistemleri ve ekonomik gelişme: Bursa bölgesi imalat sanayinde inovasyon süreçleri üzerine bir alan araştırması Sustainable Development

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2003

2003

Postgraduate

Gelişmekte olan ülkelerde finansal liberalizasyon ve bankacılık krizi: Türkiye örneği

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2013 - Continues

2013 - Continues

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2000 - 2013

2000 - 2013

Research Assistant

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Courses

Undergraduate

Undergraduate

KALKINMA EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİ VE TEKNOLOJİ EKONOMİSİ

Postgraduate

Postgraduate

EVRİMCİ İKTİSAT VE İNOVASYON TEORİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADİ BÜYÜME

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Innovation and productivity in Turkish manufacturing firms

Tuncel C. O. , Oktay D.

APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Crude oil yield curve and the role of speculation: An overview of 2003-08 period

Kalafatcilar M. K. , Degerli A., TUNCEL C. O.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.27, no.316, pp.33-52, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Factors Affecting Product Innovation in Manufacturing Firms: The Turkish Case

Tuncel C. O. , Oktay D.

TESAM AKADEMİ, vol.9, no.1, pp.23-46, 2022 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Sectoral System of Innovation, Industry 4.0 and the Situation of Turkish Machine Tool Industry

Tuncel C. O.

TESAM AKADEMİ, vol.6, no.6, pp.73-105, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

KIBRIS TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNDE ERENKÖYDİRENİŞİ: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

Taşkın Ç. , Tuncel C. O.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.33, pp.555-586, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

GEÇ ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİNDE DEVLETİN ROLÜ RUSYA ÖRNEĞİ

POLAT A. , TUNCEL C. O.

Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.175-198, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Neo Schumpeterian Long Wave Theory and Nanotechnology Assessing the Future of Manufacturing Industry

TUNCEL C. O.

Journal of Economics and Development Studies, vol.3, no.1, pp.57-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Yeniden Sanayileşme Tartışmaları Ve Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme

TUNCEL C. O.

BUSİAD’dan Bakış, 2015 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

2014

2014

Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları Doğu Asya Deneyimi veTürkiye İçin Dersler

TUNCEL C. O.

Maliye Dergisi, no.167, pp.40-70, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Asimetrik Bilgi Sorunu Çerçevesinde Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Mikroekonomik Bir Yaklaşım

TUNCEL C. O.

Business and Economics Research Journal, vol.4, no.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelişme Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Yeri

TUNCEL C. O. , BAKIR H.

Business and Economics Research Journal,, vol.1, no.4, pp.19-41, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Finansal Liberalizasyon ve Küresel Krizin Yapısal Nedenleri Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler

TUNCEL C. O.

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.47, no.545, pp.93-105, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Heterodoks Bir Mikro İktisat Teorisine Doğru Evrimci İktisadın Teknolojik Gelişme Yaklaşımı Ve Firmanın Doğası

TUNCEL C. O.

Ekonomik Yaklaşım, vol.19, no.69, pp.1-32, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türk Takım Tezgâhları Sanayiinde İnovasyon Performansını Belirleyici Faktörlerin Araştırılması,

TUNCEL C. O. , oKTAY D.

11. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, 10 - 11 October 2019

2017

2017

Bursa İmalat Sanayinde Teknolojik Yetenek Birikimi Üzerine Bir Alan Araştırması

TUNCEL C. O.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 04 November 2017

2016

2016

Examining the Relationships Among the Antecedents of Innovation Performance A Research on Turkish Manufacturing Industry

TAŞKIN Ç. , TUNCEL C. O.

2nd International Conference on Applied Economics and Finance, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2016

2016

2016

Sektörel İnovasyon Sistemi Ve Takım Tezgâhları Sanayinde Teknolojik Yakalama Türk Takım Tezgâhları Sanayi Dördüncü Endüstri Devrimine Hazır Mı

TUNCEL C. O.

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

2016

2016

Türkiye Ekonomisinde Premature Sanayisizleşme Ve İnşaata Dayalı Büyüme Rejiminin Ekonomi Politiği

TUNCEL C. O. , POLAT A.

7. International Conference Of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, And Development, 28 - 30 June 2016

2015

2015

Sectoral system of innovation and sources of technological change in machinery industry: an investigation on Turkish machinery industry

TUNCEL C. O. , Polat A.

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2015, vol.229, pp.214-225 Sustainable Development identifier

2015

2015

Governance Development Outcomes and Inequality A Cross Country Analysis

POLAT A. , TUNCEL C. O. , Yasemin B.

EY International Congress on Economics II, 5 - 06 November 2015

2013

2013

Türkiye Sanayi Coğrafyasında Bursa İmalat Sanayinin Değişen Konumu

Tuncel C. O. , Alkan H.

Mudanya Mütarekesinden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.659-668

2015

2015

Measuring the Impact of University Industry Relations on Innovation Performance in Turkish Manufacturing Industry

TUNCEL C. O. , TAŞKIN Ç.

Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: NASHS 2015, Kişinev, Moldova, 11 - 13 September 2015

2010

2010

Öğrenmeye Dayalı Bölgesel Rekabetçiliğin Geliştirilmesinde Bölgesel Politikaların Önemi Ve Türkiye İçin Öneriler

TUNCEL C. O. , BAKIR H.

Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi” Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey, 11 - 12 March 2010

2014

2014

Bir Firma Nasıl Büyür Firma Büyümesi Kuramı Ve Stratejik Planlama

TUNCEL C. O.

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Turkey, 12 - 14 November 2014

2014

2014

Analyzing the Role of University Industry Collaboration to Regional Development The Case Study of Bursa Region in Turkey

TAŞKIN Ç. , TUNCEL C. O.

International Conference on Social Sciences, Bükreş, Romania, 19 - 20 September 2014, pp.648-653

2014

2014

University Industry Relations And Technological Capabilities Building In Turkish Automotive Industry A Technological Regime Based Approach

TUNCEL C. O. , TAŞKIN Ç.

2nd International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS-2014), Thailand, 1 - 02 February 2014

2013

2013

Sektörel İnovasyon Sistemi Temelli Üniversite Sanayi İşbirliği Arayüzü

TUNCEL C. O.

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 5. Ulusal Kongresi, Turkey, 21 - 23 June 2013

2011

2011

Sanayi Kümelerinin Gelişmesinde Kamu Politikalarının Rolü Bursa Otomotiv Sanayinde Küme Oluşturma Faaliyetlerine Yönelik Politika Seçenekleri Üzerine Bir Değerlendirme

TUNCEL C. O.

Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu¬¬, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey, 22 - 23 September 2011, pp.123-137

2011

2011

Sürdürülebilir Kentsel Rekabet İçin Markalaşma Bursa Kentinin Markalaşma Stratejilerinde Öne Çıkan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

TAŞKIN Ç. , TUNCEL C. O.

Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu¬¬, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2011

2012

2012

Bursa nın Yenilik Potansiyeli

TUNCEL C. O.

Bursa 3. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu, Turkey, 14 December 2012

2012

2012

Optimum Para Alanı Teorisi ve Avrupa Birliği nde Borç Krizi Avrupa Parasal Birliğinin Geleceği Üzerine Değerlendirmeler

TUNCEL C. O. , POLAT A.

third International Conference on Economics, The Turkish Economic Association (TEA), Debt Dynamics, Financial Instability and the Great Recession, Turkey, 1 - 03 November 2012

2011

2011

Finansallaşma Ve Bilanço Durgunluğu Global Kriz Sürecinde Maliye Politikalarının Önemi

TUNCEL C. O. , KORAY K.

Ekonomik Yaklaşım Kongresi: ""Türkiye Ekonomisi’nin Dinamikleri: Politika Arayışları, Turkey, 22 - 23 December 2011

2011

2011

Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması

TUNCEL C. O. , GÜRSEL V. , ÖLMEZOĞULLARI N.

Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011

2011

2011

Kentsel Ölçekte Markalaşma Yolunda Bursa

TAŞKIN Ç. , TUNCEL C. O. , ömer a.

Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Turkey, 15 - 16 November 2011

2011

2011

Bursa Bölgesi İmalat Sanayinde Firma Düzeyinde İnovasyon Sürecini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

TUNCEL C. O. , ÖLMEZOĞULLARI N.

Uludağ Üniversitesi” Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Turkey, 15 - 16 November 2011

2011

2011

Structural Change Of Labour Market Institutions In Transition Period The Institutional Approach To Labour Market Performance In The New EU Member Transition Economies

Güler E. , Tuncel C. O.

International Conference Of Political Economy: Labour Markets and Employment, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 September 2011 Sustainable Development

2010

2010

Bilgi Ekonomisinde Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi Ve Bölgesel Gelişme Paradigmasında Yaşanan Dönüşüm Türkiye de Üniversite Vizyonunda Bölgenin Yeri

TUNCEL C. O.

Türk Eğitim-Sen tarafından düzenlenen“Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz” Sempozyumu, Turkey, 16 - 17 April 2010

2009

2009

Bölgesel Gelişme Politikası Olarak Kalkınma Ajansları: Türkiye Örneği

BAKIR H. , TUNCEL C. O.

Balıkesir üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 - 16 November 2009

2009

2009

Teknolojik Gelişme Kriz ve Gelişmekte olan Ülkeler Neo Schumpeterci Bir Yaklaşım

TUNCEL C. O.

Ekonomik Yaklaşım Kongresi: “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye’ye Yansımaları”, Turkey, 4 - 05 November 2009

2007

2007

Innovation Networks and Learning Dynamics in Economic Development An Assessment on Turkish Automotive Industry from Sectoral Innovation System Perspective

TUNCEL C. O. , TAŞKIN Ç.

2nd International Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies” 25–26 May 2007, Turkey, 25 - 26 May 2007 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

THE RELATIONSHIP OF INNOVATION AND EXPORT IN TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY : A MICROECONOMIC APPROACH

Tuncel C. O.

in: Economic, Financial and Financial Applications with Empirical Methods, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.119-129, 2021 Creative Commons License

2020

2020

An Impact of University-Industry Collaboration on Innovation in Turkish Machinery Industry

ASLAN A. , TUNCEL C. O. , oktay d.

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences,, H. Babacan, Editor, Gece Publishing, pp.1-20, 2020

2016

2016

Nanotechnology, Long Waves, and Future of Manufacturing Industry: Comparative Analysis of European Union, East Asian Newly Industrialized Countries, and MENA Region

TUNCEL C. O. , POLAT A.

in: Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region, M. Mustafa Erdoğan, Bryan Christiansen, Editor, IGI Global, pp.351-377, 2016 Sustainable Development

2014

2014

Sectoral System of Innovation and Technological Upgrading Strategies: A Comparative Study of Automotive Industry in South Korea and Turkey

TUNCEL C. O.

in: Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets, Christiansen, B., & Basilgan, M. , Editor, IGI-Global Publishing, pp.289-321, 2014

2013

2013

Significance of Innovation Policies: Lessons for Countries Caught in Middle Income Trap

TUNCEL C. O. , GÜRSEL V.

in: Economic Behavior, Game Theory and Technology in Emerging Markets, Christiansen, B., Basilgan, M, Editor, IGI-Global Publishing, pp.323-334, 2013

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - Continues

2012 - Continues

TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION

Member