Education Information

Education Information

 • 2011 - Continues Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sos.Bil.Enst.Md.Lüğü, Turkey

 • 2004 - 2010 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Kütahya Dumlupinar University, Yonetim ve Organizasyon, Yonetim, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  AKADEMİK LİDERLİK ve ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE' DE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ UYGULAMASI

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2008 Postgraduate

  YÖNETİCİLERİN İŞLEM MALİYETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

  Kütahya Dumlupinar University, Isletme, Isletme

Foreign Languages

 • C2 Mastery English