Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İLAHİYAT FAKÜLTESİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNEBAKIŞI HAKKINDA BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASIYÜKSEK DİN ÖĞRETİMİSEMPOZYUMU(Akademik ve Sosyal Yönleriyle), Malatya, Turkey, 24 - 25 October 2019, vol.2, pp.245-266

harf devrimi süreci ile ilgili bir durum tespiti

çukurova uluslararası multidisipliner çalışmalar kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.1272-1285

vakıfların genel yapısı ve osmanlı devletindeki kuruluş rolü

çukurova uluslararası multidisipliner çalışmalar kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.1286-1294

Atatürk Dönemi (1932-1938) Halkevleri Sosyal Yardım Şubelerinin Faaliyetlerinin Yoksulluk Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.6, pp.334-347 Sustainable Development

karagöz ve siyasi niteliği

3. doğunun batısı batının doğusu kongresi, Ohrid, Macedonia, 27 - 29 June 2018, pp.96-110

Din Kültürü Ediniminde Brentwood School (İngiltere) Gözlemleri

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Asos, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.164-177

Güncel Toplumsal Yapı ve Kültürün Gençlerde Öne Çıkardığı Değerler ve Sebepleri

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 April 2018

Savaşın En Acı Yüzü: Kadın

uluslararası savaş ve edebiyat sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 December 2014, vol.1, pp.134-144

Water Cult

4. multidisipliner kongresi 4. imcofe, BARSELONA, Spain, 27 - 30 April 2016, pp.129-135

Dealing with the Subject of Low Morality Woman in Novels of Tanzimat Reform Era and Servet-i Funun (Wealths of Sciences)

4. uluslararası multidisipliner kongresi 4. imcofe, barselona, 27 - 30 April 2016, pp.30-37

İPEK YOLU TARİHİNDE SİYASET VE FELSEFE

4. AVRASYA SOSYAL BİLİMLER FORUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016, pp.30-38

TÜRK DÜNYASINDA VAAZLAR, GÖRÜġ VE BEKLENTĠLER

4. avrasya sosyal bilimler forumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016, pp.78-85

peyami safanın düşüncesinde din medeniyet ve ahlak

ınes 2016, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.1782-1789

BULGARİSTAN TÜRK BASINININ MİLLİ MÜCADELEYE BAKIŞI

ınes 2016, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.3940-3947

su kültü ve bursada hamamlar

türk kültür başkentleri sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 4 - 06 November 2015

safranbolu halk kültürü

kent kültürü ve kentlilik bilinci sempoyumu, Turkey, 26 - 27 May 2016

Yüksek Öğretimdeki Dil ve Kültür Derslerinin Güncel Sorunlar Karşısında Yeri ve Önemi

SSHIF 2015 - International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities, 11 - 12 September 2015

türkdünyasında vaazlara genel bakış

afro avrasya araştırmaları kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 23 April 2016

Erken Çocukluk Eğitiminde Kültür Edinimi ve Bir Uygulama

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.95

uluslararası öğrencilerin gözüyle dünyada değerler ve gelecek

eğitimde gelecek arayışları, Bartın, Turkey, 16 - 18 May 2015, vol.2, pp.1149-1159

GÖYÇAY AZERBAYCAN VE SAFRANBOLU DA TÜRKİYE HAYATIN GEÇİŞ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

AZERBAYCANŞİNASLIK "GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ", Kars, Turkey, 24 - 26 October 2014

yabancı öğrencilerin gözüyle türkiyede ve dünyada değerler eğitimi

dünden bugüne türkiyede beceri ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu, Bartın, Turkey, 19 - 21 April 2015

Books & Book Chapters

SAFRANBOLU HALK KÜLTÜRÜ

GAZİ YAYINEVi, Ankara, 2020

”ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİNİN ŞİDDETÖZELİNDE İNCELENMESİ”

in: ”Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar”, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN , Dr. Dursun BALKAN,Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.219-255, 2019

Uluslararası Öğrencilerin Gözüyle Yaşayan Balkan Halk Kültüründen Bazı Örnekler

in: TÜRKİYE VİZYONU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR, Bülent KIRMIZI, Doç Dr. /Assoc.Prof.Dr.Bahar İŞİGÜZEL, Doç Dr. /Assoc.Prof.Dr, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.413-423, 2019

uluslararası ilişkiler

in: sosyal bilimlerde güncel akademik yaklaşımlar, sevilay özer, selçuk özkan, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.241-273, 2018

Yükseköğretimdeki Dil ve Kültür Derslerinin Güncel Sorunlar Karşısında Yeri ve Önemi

in: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, Cam CAN, Abdurrahman KİLİMCİ, Editor, DETAY YAYINEVİ, Ankara, pp.228-234, 2016

Metrics

Publication

40

H-Index (TrDizin)

1

Project

3
UN Sustainable Development Goals