General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Teacher Training For Secondary School, Philology

Metrics

Publication

65

Project

4

Thesis Advisory

3

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

1970 yılında Gönen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de tamamladı. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Diyarbakır Birlik Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1996 yılında Uludağ Üniversitesine Türk Dili okutmanı olarak atandı. 1998 yılında "Rüşdî, Şerh-i Dîbâce-i Gülistan (İnceleme-Metin)" adlı çalışmasıyla yüksek lisans tezini, 2008 yılında "Timur Ali b. Abdülkerim, "Tüş Tabirnamesi (İnceleme-Metin-İndeks)" adlı çalışmasıyla doktora tezini tamamladı. 2018 yılında Dr. Öğrt. Üyesi, 2019 yılında Doçent oldu. 2007 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.