Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kardiyotorasik cerrahide özellikli girişimler

25. Göğüs Kalp Damar anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2019

Vasküler Cerrahide İskemik Önkoşullama

XXIV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018

Kardiyak Cerrahide Anestezik Ajan Seçimi İnhalasyon / İntravenöz

XXIII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2017

Kardiopulmonaler Bypass bei nichtherzchirurgischen Eingriffen

German Anaesthesiology Congress (DAC), 3 - 05 May 2017

Laringeal Mask Airway' Kullanımı İle İlgili Komplikasyonların Prospektif Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi - TARK 2016, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Kardiyak Cerrahide Nazogastrik Sonda Kullanımının Postoperatif Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi

21. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Nevşehir, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.61

Transport of cardiac surgical patients from operation room to ICU.

The 26th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA), Vienna, Austria, 1 - 04 June 2011, vol.25, pp.35-36

Books & Book Chapters

Dissemine İntravasküler Koagülopati

in: Hasta kan yönetiminde ortak görüş, Türkan Kudsioğlu, Serkan Ertugay, Editor, Sözkesen Matbaacılık, pp.139-144, 2020

Göğüs Cerrahisinde Anestezi

in: Anestezi protokolleri, Gülsen Korfalı, Editor, Logos Yayıncılık Tic. AŞ., pp.145-152, 2014

Kardiyovasküler Cerrahide Anestezi

in: Anestezi Protokolleri, gülsen korfalı, Editor, Logos Yayıncılık Tic. AŞ., pp.153-182, 2014

Gebe Jehova Şahidi

in: Olgularla Obstetrik Anestezi, Şükran Şahin , Medge Owen, Editor, Nobel Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.,, pp.73-83, 2005