Sternotomi İle Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan “Erektor Spina Plane” Blok Uygulamasının İntraoperatif ve Postoperatif Etkinliğinin Hasta Kontrollü Analjezi ile Karşılaş


OĞUR L., AKESEN S., GÖREN S., KAN İ. İ., MOĞOL E., GURBET A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi - TARK 2020, Online Kongre, Turkey, 28 - 30 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Online Kongre
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes