Sternotomi İle Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan “Erektor Spina Plane” Blok Uygulamasının İntraoperatif ve Postoperatif Etkinliğinin Hasta Kontrollü Analjezi ile Karşılaş


OĞUR L., AKESEN S. , GÖREN S. , KAN İ. İ. , MOĞOL E. , GURBET A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi - TARK 2020, Online Kongre, Turkey, 28 - 30 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Online Kongre
  • Country: Turkey