Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okuma Bozukluğu Gelişimsel Bir Sorun Mudur?

2. Gelişim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 February - 21 September 2019

University students in two distinct branches show performance differences on the Mangina-Test scores

14th World Congress of Psychophsiology, Sankt-Peterburg, Russia, 07 September 2008, pp.239-240

Sociocultural Environment Influences Children’xxs Cognitive Performance: Urban-rural Dşfference

Association For Psychological Science 20th Annual Convention, Illinois, United States Of America, 22 - 25 May 2008

Farklı Olanla Birlikte Yaşam

9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Turkey, 30 June - 04 July 2004

17 Ağustos Depremi'nin Şirinköy Çadırkent'te Yaşayan Gençler Üzerindeki Etkileri

10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi , Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2000, pp.54-55

Books & Book Chapters

Evrenin Merkezinde Bir Değişim

in: Sihirli Yıllar, A. Şebnem Soysal AcarAktan Acar, Editor, Nobel Yaşam, Ankara, pp.173-202, 2019

Gelişim Bilim Penceresinden Dikkat Ve Çalışma Belleği

in: Davranış Bozuklukları Ve Biliş, Metehan Irak, Editor, Bahçeşehir, pp.139-183, 2016

Klinik Nöropsikoloji: Bilişsel Yetilerin Değerlendirilmesi

in: Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I, Orhan Öztürk NAİLE AYLİN ULUŞAHİN, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.155-170, 2015

Dikkat Ve Çalışma Belleğine Gelişimsel Nöropsikolojik Bakış

in: Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri Kuramdan Uygulamaya, Metehan Irak, Editor, Hekimler Yayın Birliği, pp.65-90, 2009