General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Iktisat, Iktisadi Gelişme Ve Uluslararası Iktisat

Metrics

Publication

36

Citation (Scholar)

11

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

2
UN Sustainable Development Goals