Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnanç Turizmi Kapsamında Bir Tur Rotası Önerisi: İznik Cami ve Türbeleri

Conference on Anatolian Landscape and Faith Tourism: Ancient Times to Present, Turkey, 25 - 28 August 2022

Tahtakuşlar Mirasının Keşfi: Yerel Halk Üzerinde Bir Araştırma

International Tourism and Cultural Heritage Congress, Marmaris/MUĞLA, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.118

Kültürel Mirasın Aktarılmasında Müzelerin Rolü: Edremit Tahtakuşlar Etnografya Müzesi.

International Congress Of Tourism And Cultural Heritage, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA-MARMARİS, Turkey, 4 October - 08 November 2017, pp.150

Kültürel Mirası Koruma Ve Tanıtmada Çocuk Ve Gençlik Müzelerinin Rolü: Dünyadan Örnekler Ve Türkiye‘deki Mevcut Durum Üzerine Bir Ġnceleme

ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ, 4-8 Ekim, 2017, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MARMARİS, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.130

Kültürel Mirasın Aktarılmasında Müzelerin Rolü: Edremit Tahtakuşlar Etnografya Müzesi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.150

Endüstri 4.0 Turizm Sektörünün Neresinde? İçerik ve Swot Analizi Yöntemi ile Bir Değerlendirme

I. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.947-958

Girişimcilik Konulu Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz.

8. International Congress on Entrepreneurship “Local, Regional and Global Dynamics of Entrepreneurship, BALIKESİR-BURHANİYE, Turkey, 14 - 16 July 2017, pp.683-694

Books & Book Chapters

Bursa

in: Turist Rehberleri İçin Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası, ali türker,sinan kurt,gökhan köksal, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.20-30, 2023

Abdal Musa

in: Anadolu Düşünürleri, Tolga Fahri Çakmak,Özlem Güzel, Editor, Detay, Ankara, pp.307-324, 2023

İmarethane, Aşhane ve Tabhaneler

in: Turist Rehberleri ve Rehber Adayları İçin Anadolu'da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar, Özcan Zorlu,Ayşen Acun Köksalanlar,Hande Akyurt Kurnaz, Editor, Paradigma, Ankara, pp.217-244, 2022

Bursa: İznik

in: Yavaş Turizm ve Türkiye'deki Yavaş Turizm Destinasyonları, Zafer Öter,Yurdanur Yumuk, Editor, Nobel, Ankara, pp.529-542, 2022

Ege Bölgesi

in: Gastronomi Rehberliği, Hande Akyurt Kurnaz,Alper Kurnaz, Editor, Detay, Ankara, pp.97-142, 2022

Sunak

in: Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar I, Özcan Zorlu,Hande Akyurt Kurnaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.316-328, 2021

Akropol

in: , Özcan Zorlu,Hande Akyurt Kurnaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.24-35, 2021

İbrani Mitolojisi

in: Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji Cilt I, tolga fahri çakmak, Editor, DETAY YAYINCILIK, pp.129-148, 2021

Anadolu Kültüründe Sünnet Ritüeli

in: Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar, Özlem Güzel, Editor, Nobel, pp.541-557, 2021

Marmara Bölgesi

in: Turist Rehberliğine Yönelik 7 Bölge Müzeler, Hande Akyurt Kurnaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.187-222, 2020

Turizm Pazarlamasında İstihdam (Employment)

in: Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Demirkol Şehnaz, Editor, Değisim Yayınları, pp.645-662, 2020

Bireysel Gelişim

in: Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği, Özlem KÖROĞLU, Özlem GÜZEL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.439-474, 2019

Metrics

Publication

43

Intellectual Property

2
UN Sustainable Development Goals