Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Türkiye'nin müziklerinde "makam" kavramının 1980 sonrasında kültürel anlamı

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  İki yazma müzik risalesinin incelenmesi (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 92/3 ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ASL 606)

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English