Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BIYOLOJIK AJANLAR VE TÜBERKÜLOZ:OLGU SERISI

OLGULARDA İNFLAMASYON MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 2021, Turkey, 10 September 2021

Pulmoner Kaşeksi sendromu: Bir Olgu Nedeniyle

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 March 2020

Comorbid conditions and social determinants of smoking in the adult population

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

Novel approaches to smoking cessation

European Respiratory Society 2017 Congress, Milan, Italy, 9 - 13 September 2017 Sustainable Development

Neye Göre Değerlendirelim: Yeni Prediksiyon Normları

Toraks Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2017

Göğüs Hastalıkları oturumu Pulmoner Rehabilitasyon

12. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 6 March - 09 June 2016

Olgu Sunumları Tütün Kontrolü Kursu

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 April 2016 Sustainable Development

SFT Parametreleri SFT Kursu

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 April 2016

İnteraktif Sigara Bırakma Tedavisinde hastalara Nasıl Yaklaşıyorum Gebeler ve Adolesanlar

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 02 April 2014 - 06 April 2016

Pulmoner Rehabilitasyon

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016

Spirometrede kabul edilebilirlik kriterleri doğruluğu tekrar edilebilirlik yanlış uygulamaların tanınabilmesi

Türk Toraks Derneği Solunum Fonksiyon Test Teknikerliği Kursu, Ankara, Turkey, 20 February 2016

Pulmoner Rehabilitasyon Modülü

Türk Toraks Derneği XV. Kış Okulu, Antalya, Turkey, 13 - 17 January 2016

Laboratuvar donanımı ve metodoloji

TÜSAD AKADEMİ Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu, Bursa, Turkey, 21 November 2015

Alan Testleri

TÜSAD AKADEMİ Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu, Bursa, Turkey, 21 November 2015

İleri Evre Akciğer Hastalıklarında Dispne Yönetimi Pulmoner Rehabilitasyon

İleri Evre Akciğer Hastalıklarında Tedavi, Konya, Turkey, 14 November 2015

KOAH Pulmoner Rehabilitasyon Planlama

İleri Evre Akciğer Hastalıklarında Tedavi, Konya, Turkey, 14 November 2015

Pulmoner Fonksiyon Testleri DLCO Vmax

Göğüs Cerrahisi Mesleki Gelişim Kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, Bursa, Turkey, 18 May 2015

Preoperatif Değerlendirme Postoperatif Komplikasyonlar

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavide Rehberlere Dayalı Yaklaşım

10. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 March 2014

COMORBIDIES IN PATIENTS HOSPITALIZED FOR ACUTEEXACERBATION OF COPD

18th Congress of the Asian Pacifi c Society of Respirology 2013, Yokohama, Japan, 11 - 14 November 2013

SARCOIDOSIS LIKE FINDINGS IN A CROHN PATIENTTREATED WITH INFLIXIMAB

18th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, Yokohama, Japan, 11 - 14 November 2013

Obstruktif Patern

Solunum Fonksiyon testleri Kursu, İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri, Bursa, Turkey, 23 May 2013

Transuda eksuda ayrımında yeni biyokimyasal ve immünolojik parametreler

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Pratik Sigara Bırakma Tedavisi

12. Göğüs hastalıkları Kış Okulu, Türk Toraks Derneği, Antalya, Turkey, 9 - 13 January 2013

Nüks Olgulara Yaklaşım

Tütün Kontrol Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2012

Ülkemizde Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Tedavi Uygulamaları

6. Sigara ve sağlık Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2012

SÖZ alan eğitim programının tanıtımıBırakma Süreci

Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi, SÖZ Eğitici Eğitim Programı, Ankara, Turkey, 29 May 2013 - 30 May 2012

Sigara Bırakma Poliklinik Altyapısı ve Olgu Değerlendirme Formu

Sigara Bırakma Müdahalesi Kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, Bursa, Turkey, 21 May 2011

University students attitudes and knowledge toward smoking

European Respiratory Society 15th Annual Congress 2005, Kopenag, Denmark, 17 - 21 September 2005, vol.26, pp.610

Asthma and allergic diseases in patients with end stage renal disease

European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2007 Congress, Sweden, 9 - 13 June 2007

Gemcitabine induced pulmonary toxicity in a single patient case report

European Respiratory Society 16th Annual Congress 2006, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006

Books & Book Chapters

COVID-19 ve Akciğerler

in: Multidisipliner COVID-19, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları, pp.157-181, 2020 Sustainable Development

Pulmoner Rehabilitasyon Program Organizasyonu

in: Göğüs Hastalıkları, Mirici Arzu, Babaoğlu Elif, Mutlu Pınar, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, pp.9-13, 2019

Solunum fonksiyon testlerinde test öncesi dikkat edilecek durumlar

in: TEKNİSYENLERE YÖNELİK SOLUNUM FONKSİYON TESTİ EL KİTABI, Sevgi Saryal, Gaye Ulubay, Editor, Bilimsel Tıp, pp.12-14, 2018

Çeşitli Drumlarda Kardiyopulmoner Kardiyopulmoner Egzersiz Testlerinde Görülen Değişiklikler ve Ayırıcı Tanı

in: Türk Toraks Derneği Kitapları 16 Solunum Fonksiyon Testleri, Bartu Saryal Sevgi, Ulubay Gaye, Editor, Aves Yayıncılık, İstanbul, pp.363-375, 2016

Gebelikte Uyku Fizyolojisi

in: Gebelikte Solunum Hastalıkları, Ursavaş Ahmet, Editor, Medyay, Bursa, pp.13-23, 2015

Tüberküloz Patogenezi ve Patolojisi

in: Solunum Sistem Enfeksiyonları, Özlü Tevfik, Metintaş Muzaffer, Karadağ Mehmet, Kaya Akın, Editor, Nobel Kitabevi, Ankara, pp.693-700, 2015

Gebelerde Sigara Bırakma Yaklaşımı

in: Gebelikte Solunum Hastalıkları, Ursavaş Ahmet, Editor, Medyay, Bursa, pp.199-207, 2015

geblikte kullanılan radyolojik yöntemler ve fetüs üzerine etkileri

in: Gebelikte Solunum Sistemi Hastalıkları, Ahmet Ursavaş, Editor, medyay, Bursa, pp.32-41, 2015

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Solunum Fonksiyon Testleri ve Kardiyopulmoner Egzersiz Testi .

in: Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları, Tabak Levent, Özdemir Kumbasar Özlem, Editor, Aves Yayıncılık, İstanbul, pp.19-28, 2013

KOAH ve Beslenme

in: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, Ulubay Gaye, Yıldız Öznur, Editor, Rotatıp Kitabevi, Ankara, pp.263-271, 2013

Obstruktif Uyku Apne Tedavisinde Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

in: Uyku Tıbbının Esasları, Ardıç Sadık, Keleşoğlu Arif, Editor, Atlas Kitabevi, Ankara, pp.105-109, 2012

Silikozis ve Kum Taşlamacılığı

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü Tevfik, Metintaş Muzaffer, Karadağ Mehmet, Kaya Akın, Editor, Rotatıp Kitabevi, Ankara, pp.410-413, 2012

Obezite Hipoventilasyon Sendromu

in: Uyku Tıbbının Esasları, Ardıç Sadık, Keleşoğlu arif, Editor, Atlas Kitabevi, Ankara, pp.105-109, 2012

Obstruktif Uyku Apnesinin Kardiyovasküler Komplikasyonları

in: Uyku Tıbbının Esasları, Ardıç Sadık, Keleşoğlu Arif, Editor, Atlas Kitapçılık, Ankara, pp.95-100, 2012

Obstruktif Uyku Apnesinde Nörokognitif ve Fonksiyonel Bozukluk

in: Uyku Tubbıın Esasları, Ardıç Sadık, Kleeşoğlu Arif, Editor, Atlas Kitabevi, Ankara, pp.101-104, 2012

Eozinofilik Granülom

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü Tevfik, Metintaş Muzaffer, Karadağ Mehmet, Kaya Akın, Editor, Rotatıp Kitabevi, pp.474-477, 2012

Bissinozis

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü Tevfik, Metintaş Muzaffer, Karadağ Mehmet, Kaya Akın, Editor, Rotatıp Kitabevi, Ankara, pp.482-483, 2012

Kriptojenik Organize Pnömoni

in: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Özlü Tevfik, Metintaş Muzaffer, Karadağ Mehmet, Kaya Akın, Editor, Rotatıp Kitabevi, Ankara, pp.470-473, 2012

Zor Olgular ve Tedavileri

in: Tütün ve Tütün Kontrolü, Aytemur Zeynep Ayfer, Akçay Şule, Elbek Osman, Editor, Aves Yayıncılık, İstanbul, pp.513-524, 2010 Sustainable Development

Telefon Danışmanlığı

in: Sigara Bıraktırma Rehberi Hekimler ve Sigara Bırakma Danışmanları İçin, Öztürk Can, Keleşoğlu Arif, Editor, Atlas Kitapçılık, pp.108-112, 2010

Grup Tedavileri

in: Sigara Bıraktırma Rehberi Hekimler ve Sigara Bırakma Danışmanları İçin, Öztürk Can, Keleşoğlu Arif, Editor, Atlas Kitabevi, Ankara, pp.113-125, 2010

Astımda Pulmoner Rehabilitasyon

in: Pulmoner Rehabilitasyon, Erk Müzeyyen, Ergün Pınar, Editor, Aves Yayıncılık, İstanbul, pp.129-138, 2009

Expert Reports