Pulmoner tromboemboli tanılı olgularda kısa dönem mortalitenin değerlendirilmesi


DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU E. , GÖREK DİLEKTAŞLI A. , AYDIN Ö. , ÖZKAYA G. , COŞKUN N. F. , URSAVAŞ A. , ...More

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey