Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Proposal For Sustaining The Architectural Heritage Value of Traditional Houses of Bursa

8th International Kerpic Conference: KERPIC’20, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2020, pp.359-370 Creative Commons License

Architectural Design for Local Sustainability: An Olive Oil Production Plant in Mudanya,Bursa Province

13th. International Conference on Design Principles and Practice, Sankt-Peterburg, Russia, 1 - 03 March 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Alternatif Sürdürülebilir Yaşam Modellerinden Biri Olarak Sakin Şehir (Slow City) Hareketi

UBAK 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

Kültürel Miras Koruma Çalışmalarında Katılımcı Yaklaşımın Önemi

UBAK 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, vol.5, pp.599-614

Architectural Education for Sustainable Urban Regeneration

International Conference on: Urban Regeneration and Sustainability, London, United Kingdom, 15 - 17 October 2018

A Research for Improving the Identity of a Historic City Bursa-Turkey

International Conference on Changing Cities III Spatial,Design,LandscapeSocio-economic Dimensions, Samos, Greece, 26 - 30 June 2017, pp.401

USING VERNACULAR FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A GRADUATE PROGRAM OF ARCHITECTURE

International Conference of Central-Bohemia-University (CBUIC) - Innovations in Science and Education, Prague, Czech Republic, 22 - 24 March 2017, vol.5, pp.562-565 Sustainable Development identifier

Improving Heritage Awareness Throughout Architectural Education In Design Studios

International Conference on New Horizons in Education 2016, 13 - 15 July 2016, pp.37-44

Cumalıkızık in Between Rural and Urban

Re-imagining Rurality, Londrina, Brazil, 27 - 28 February 2015

Tarihi Kültürel Miras Çalışmalarında Katılımcı Yaklaşımlar

Sağlıklı Kentler Birliği 9. Yıl Konferansı, İzmir, Turkey, 2 - 04 October 2013

Learning from Vernacular for Sustainable Architectural Design

39 th. IAHS Changing Needs, Adaptive Buildings, Smart Cities, 17 - 20 September 2013, pp.133-141

Effects Of Spatial Transformation To The Urban Life: Edirne/ Turkey As A Case

24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi (24th International Building & Life Congress), Bursa, Turkey, 5 - 07 April 2012

U.Ü. TIP FAKÜLTESİİyi Hekimlik Uygulamaları Merkezi

Uludağ Üniversitesi AR-GE Günleri, Turkey, 15 - 16 November 2011

Urban Regeneration Process of Eskişehir/Turkey in the Context of Sustainable Development

Sustainable Architecture & Urban Development SAUD 2010 conference, 12 - 14 July 2010, pp.33-45

Sustainable Urban Development of Historic Cities in Socio-cultural Context Bursa/Turkey as a Case

ENHR (European Netwok for Housing Research) 2010, İstanbul, Turkey, 4 - 07 July 2010 Sustainable Development

The Challenges of Immigrant Housing for the Sustainable Urban Development of a Historic City Bursa

IAPS 21 International Association for People-Environment Studies, 20 - 22 June 2010 Sustainable Development

Urban Regeneration Process of Eskisehir/Turkey in the Context of Sustainable Development

2nd International Conference on Sustainable Architecture and Urban Development (SAUD), Amman, Jordan, 12 - 14 July 2010, pp.33-45 Sustainable Development identifier

Urban Regeneration for Sustainable Development of Cities Eskişehir Turkey As A Case

Proceedings of International Ecological Architecture and Planning Symposium, 22 - 25 October 2009, pp.291 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Helenistik Çağdan Günümüze İznik'in (Nikaia) Tarihi ve Yerleşimsel Gelişimi

in: Bursa Atlası, Sınar Uğurlu Alev, Kırlı Selçuk, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.45-69, 2022

Mimari Tasarım Sürecinde Sürdürülebilirlik Bilincine Katkı

in: Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları:Farklı Denemeler, Prof. Dr.Ayşen Öztürk, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.78-83, 2019 Creative Commons License

Urban Poverty Caused by the Immigrants: A Challenge to the Local Government in Bursa, Turkey

in: Immigration and Development, Sequeira,Tiago Neves, Editor, InTech, London, pp.75-86, 2018 Creative Commons License

Space and Time Travellers Exploring Cultural Identity of the City

in: Culture and Identity, Wilfred Isak April, Editor, Intech Open, London, pp.23-39, 2018

Space and Time Travelers Exploring Cultural Identity of The City

in: Culture and Identity, Wilfred April, Editor, IntechOpen, pp.23-39, 2017

Compact City and Traditional Housing Areas for Urban Sustainability Case study: Bursa- Turkey

in: The Sustainabilty X, C.A. Brebbia,W.F. Florez-Escobar, Editor, WIT Press , Medellin, pp.59-68, 2015 Creative Commons License

Tradition, Change and Continuity: A Dialectical Analysis of Social and Spatial Patterns in Home Environments

in: People Places and Sustainability, G. Moser, Editor, HogrefeHuber Publishers, pp.131-145, 2003 Sustainable Development

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

3

Project

6

Thesis Advisory

16

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals