Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN THE HISTORY OF MODERN TURKEY (FROM 1923 TO 2006)

INTERNATIONAL ACCOUNTING IN THE 21ST CENTURY, pp.195-225, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Board Structures on Financial Performance in Family Businesses: The Case of Borsa Istanbul in Turkey

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, pp.2531-2542, 2020 (Other Refereed National Journals)

İşletme Öğrencilerinin İş Seçimine Etki Eden Faktörler:Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.3, pp.731-748, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çoklu Zeka Kuramı Bağlamında Muhasebe I Dersindeki Başarının Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.56, pp.129-140, 2019 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, vol.17, no.53, pp.127-142, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi: Türkiye Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.76, pp.139-156, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.76, pp.139-156, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Control Model Under IFRS 10

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Edinim Tarihindeki Konsolidasyon Prosedürleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.69, pp.25-40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.64, pp.1-26, 2014 (Other Refereed National Journals)

Effect of Non Financial Information on Financial Performance: Evidence from Turkey

International Review of Economics and Management, vol.2, no.1, pp.1-18, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

TMS TFRS ye Dönüs türülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.64, pp.1-26, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOBİ Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.56, pp.17-27, 2012 (Other Refereed National Journals)

Corporate Social Responsibility And Financial Performance Relationship The Case Of Turkey

Journal of Accounting Finance, no.53, pp.159-176, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.1, pp.109-120, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Accountants’ Occupational Commitment and Occupational Turnover Intention: Evidence from Turkish Accountants

International Journal of Accounting and Finance, vol.3, no.2, pp.165-176, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Raporlamada Yeni Yaklaşımlar

Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.9, no.33, pp.51-57, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Development of Inflation Accounting in Turkey

Critical Perspectives on Accounting, vol.20, no.5, pp.568-590, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri

Mali Çözüm Dergisi, vol.19, no.94, pp.59-78, 2009 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF POWERPOINT PREFERENCES OF STUDENTS ON THEIR PERFORMANCE A Research In Anadolu University

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.10, no.1, pp.114-129, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölümsel Raporlamada Yeni Bir Uygulama IFRS 8

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.38, pp.177-185, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal Şeffaflık ve Muhasebe Standartları

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.17-35, 2008 (Other Refereed National Journals)

Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.21, pp.1-16, 2007 (Other Refereed National Journals)

IFRS 2 ”HİSSEYE DAYALI ÖDEMELER” KAPSAMINDA ÜCRETLENDİRME

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.8, no.3, pp.133-150, 2006 (Other Refereed National Journals)

Financial Statement Analysis Based on International Accounting Standards and the Case of Turkey

Journal Edited by the Faculty of Accounting and Management Information Systems under the aegis of AFER, vol.17, no.17, pp.23-37, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Accounting Education in the History of Turkish Republic

Mali Çözüm Dergisi Özel Sayı, no.76, pp.74-93, 2006 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıklarda Değer Artış ve Azalışlarının Tespiti ve Kaydı

Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, vol.5, no.14, pp.1-12, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim Uygulamaları

1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Sustainable Development in Family Businesses A Case Study from Turkey

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Prag, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.9, pp.159-160

Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure Evidence from Turkey

Conference of the International Journal of Arts& Sciences, Prag, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.9, pp.161-162 Sustainable Development

Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure Evidence from Turkey

International Conference for Business and Economics, Prag, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.9, pp.161-162 Sustainable Development

Sustainable Development in Family Businesses A Case Study from Turkey

International Conference for Business and Economics, Prag, Czech Republic, 1 - 04 November 2016, vol.9, pp.159-160

Muhasebe Akademisyenlerinin Kişilik Özelliklerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi

13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İzmir, Turkey, 20 - 21 October 2016, pp.41-42

The Factors Affecting Accounting Students Performance The Case of Uludag University

X. European Conference on Social and Behavioral Science, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Development of Sustainability Reporting in Turkey 2010 2014

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

The Factors Affecting Accounting Students Performance The Case of Uludag University

X. European Conference on Social and Behavioral Science, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Development of Sustainability Reporting in Turkey 2010 2014

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Dynamics of Family Governance and a Case Study from Turkey

Conference of the International Journal of Arts Sciences, Freiburg, Germany, 1 - 04 December 2015, vol.8, pp.9

Aile Yönetişimi ve Aile Anayasası

KURUMSAL YÖNETİM VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKTA YENİ TRENDLER VE DÜNYA UYGULAMALARI, Konya, Turkey, 18 - 20 November 2015

Job Selection Preferences of Senior Class Business Students Evidence From Turkey

III. International Academic Conference in Paris (IACP), Paris, France, 10 - 11 August 2015, vol.6, pp.265

Relationship Between Effectiveness of the Committees Established Within The Board of Directors and Financial Performance

III. International Academic Conference in Paris (IACP), Paris, France, 10 - 11 August 2015, vol.6, pp.159-160

Job Selection Preferences of Senior Class Business Students Evidence From Turkey

III. International Academic Conference in Paris (IACP), Paris, France, 10 - 11 August 2015, vol.6, pp.265

Relationship Between Effectiveness of the Committees Established Within The Board of Directors and Financial Performance

III. International Academic Conference in Paris (IACP), Paris, France, 10 - 11 August 2015, vol.6, pp.159-160

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İç Kontrol ve Aile Anayasası

1.Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 May 2015

Value Relevance of Non Financial Information: Evidence from BIST 100

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

Value Relevance of Non Financial Information: Evidence from BIST 100

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

KOBİ Muhasebe Standartlarında Gerçeğe Uygun Değerle Ölçüm

9.Uluslararası Muhasebe Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim Uygulamaları

1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Investigating Burnout Syndrome of Turkish Accountants

6th International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2010

Corporate Governance and Risk Management: The Case of Turkey

6th International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2010

Tax Accounting Culture During The Republic Period In Turkey And The Present Situation

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010

The History of Transfer Pricing Regulations and the Legal Developments in Turkey

12th. World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 July 2008 - 24 July 2010

Financial Statement Analysis Based on International Accounting Standards and the Case of Turkey

International Conference on Accounting and Management Information Systems, 24 - 25 November 2006, vol.17, pp.23-37

Globalization of Accounting International Accounting Standards

2nd International Conference on Business, Management and Economics, 15 - 18 June 2006

Konsolidasyon Şerefiyesinin Muhasebeleştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar

XXV.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 19 - 23 April 2006

Changes in Financial Reporting in Turkey Historical Development Of Inflation Accounting From 1960 To 2005

Academy of Accounting Historians 2005 Research Conference, Ohio, United States Of America, 6 - 08 October 2005

Books & Book Chapters

MALİYET YÖNTEMLERİ, HESAP AKIŞI VE SATILAN MALIN MALİYETİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

in: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI İLE UYUMLU MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, GÜCENME GENÇOĞLU ÜMİT, Editor, NOBEL, pp.37-118, 2022

MALİYET YÖNTEMLERİ, HESAP AKIŞI VE SATILAN MALIN MAŞİYETİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

in: Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ, GÜCENME GENÇOĞLU Ümit, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., pp.173-192, 2022

Adoption of Academic Hospitality Model in Turkish Universities

in: MULTICULTURALISM, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION AND ACADEMIC HOSPITALITY, POROY ARSOY, AYLİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-92, 2021

Yatay ve Dikey Analiz Teknikleri

in: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Seval Selimoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.104-119, 2015

Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol İlişkisi

in: Bütünleşik Yaklaşımla Kobilerde Risk Temelli İç Kontrol, Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.29-52, 2015

Trend Analiz Tekniği

in: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Seval Selimoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.120-134, 2015

Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol İlişkisi

in: Bütünleşik Yaklaşımla Kobilerde Risk Temelli İç Kontrol, Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.29-52, 2015