Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2015 - 2021 Professor

    Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

  • 1993 - 2002 Associate Professor

    Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

  • Doctorate İbn Arabi ve Tasavvuf Felsefesi

  • Undergraduate Tasavvuf Tarihi

  • Postgraduate Bir Kurucu Sufi Olarak Cüneyd Bağdadi