Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kılıfsız Optik Fiberlerde Bağıl Direnç Değişimi, Gage Faktörü ve Poisson Oranı\u2019nın Basınç Bağımlılıkları

SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.10, no.3, pp.613-622, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Optik Fiberli Dağınık Algılama Yöntemiyle Enerji Kablosunda Sıcaklık ve Gerginliğin Algılanması Temperature and Strain Sensing by the Method of Optical Fiber Distributed Sensing in Power Cable

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture), vol.12, no.2, pp.43-52, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

OPTİK FİBERLİ DAĞINIK ALGILAMA YÖNTEMİYLE ENERJİ KABLOSUNDA SICAKLIK VE GERGİNLİĞİN ALGILANMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.43-52, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Phase BOTDR based Distributed Acoustic Sensing

ELECO - 13th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING, Bursa, Turkey, 25 November 2021 identifier

Effects of Photon-Shot and Excess Noises on Detectable Minimum Rotation Rate in I-FOG Design for Autonomous Vehicles

The International Conference on Advanced Engineering, Technology and Applications (ICAETA-2021), İstanbul, Turkey, 09 July 2021

Basınç Oluşumlarının Optik Fiberin Bulk Modülü ve Akustik Hız Değişimi Üzerindeki Etkisi

Erasmus International Academic Research Symposium, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.86-87

Optical Fiber Distributed Sensing of Temperature, Thermal Strain and Thermo-Mechanical Force Formations on OPGW Cables under Wind Effects

8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.462-467 identifier identifier

Landau Placzek Oranını Temel Alan Optik Fiberli Dağınık Algılamada Brillouin ve Rayleigh Saçılma Katsayılarının Gerginlikle Değişiminin Analizi

ELECO 2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012, pp.678-684 Sustainable Development

Landau Placzek Oranını Temel Alan Optik Fiberli Dağınık Algılamada Brillouin ve Rayleigh Saçılma Katsayılarının Sıcaklıkla Değişiminin Analizi

ELECO 2012 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 November - 01 December 2012, pp.372-378 Sustainable Development

Spontaneous Raman Power and Brillouin Frequency Shift Method Based Distributed Temperature and Strain Detection in Power Cables

ELECO 2007 Fifth International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 5 - 09 December 2007, pp.326-330

Books & Book Chapters

MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) Tabanlı Optik Fiber Dağınık Algılamalı Sistem Simülatörü

in: Mühendislik Alanında Teori ve Araştırmalar II, Doç. Dr. Mihriban KALKANCI, Editor, Gece Publishing/ Gece Yayınevi, Ankara, pp.445-456, 2020

Silika Optik Fiberin Bağıl Direnç Değişiminin Brillouin Frekans Kayması ve Güç Değişimi Üzerindeki Etkileri

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler – 2019 / Haziran, Mahmut Turhan, Editor, Gece Publishing /Gece Akademi, Ankara, pp.171-181, 2019