Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Elektronik Fatura E Fatura Uygulaması

Bursa Bilanço , no.146, pp.57-60, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri

Bursa Bilanço , no.141, pp.55-59, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ar Ge Harcamalarının Önemi ve Türkiye deki Durumu

Bursa Bilanço , no.132, pp.58-62, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sirkülerlerin Vergi Hukuku Kaynağı Olma Niteliği

Yaklaşım , no.135, pp.203-209, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Mükelleflerin Vergi Okuryazarliğini Belirleyen Faktörlerin Analizi

EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.2, pp.216-225

Türkiye'de Vergi Okuryazarlığı Skorunun Ölçümü ve Demografik Değişkenlerle İlişkisinin Tespiti

EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.2, pp.226-236

MEASUREMENT OF TAX LITERACY SCORE IN TURKEY AND ITS RELATIONSHIP WITH DEMOGRAPHIC VARIABLES

International Eurasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 19 February 2022, pp.227-236

MEASUREMENT OF TAX LITERACY SCORE INTURKEY AND ITS RELATIONSHIP WITHDEMOGRAPHIC VARIABLE

International Eurasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends 9, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022

Emlak Vergisinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Mükelleflerin Bakışını Belirleyen Faktörlerin Analizi

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları (Alanya 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu), Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1435-1446

VERGİ KONULU ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNDA SON DURUM

IV. INTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS 2018, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1663-1669

BEPS (BASE EROSİON AND PROFİT SHİFTİNG) 12. EYLEM PLANI KAPSAMINDA AGRESİF VERGİ PLANLAMASI KAVRAMI

IV. INTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS 2018, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.239-244

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Durumu ve Bunlara Yönelik Vergi Avantajlarının Değerlendirilmesi

6 SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.101-117

Development of E-Taxation System in Turkey and Analysis of Factors Determining The Adoption of This System

IV. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgar, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.850

Perception of Tax Risk in Turkey: A Survey on Mandatory Independent Audited Companies

IV. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Russe / Bulgar, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.870

Rewriting the Income Tax Law with Zipper Procedure EU Applications and Evaluation for Turkey

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

An Analysis of Local Tax Perceptions of Taxpayers A Case Study in Bursa

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Sonucunda Alınan Kararların Mükellefler Açısından Sonuçları

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

Türkiye de Mükellef Hakları İle İlgili Öneriler

I. Ulusal Mükellef Hakları Kongresi, Bursa, Turkey, 13 December 2014

Determining The Factors That Affect Taxpayers Perspective On Tax Administration Research In Turkey

ICBMEF - 2013: International Conference On Business, Management, Economics and Finance, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2013

Vergilemede Adalet Normunun Çeşitli Ülke Anayasalarındaki Görünümü

YEBKO - 2013: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 5 - 06 October 2013

Books & Book Chapters

Vergi Okuryazarlığı Skoru (Vos) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Marmara Bölgesinde Alan Çalışması

in: MALİYE ARAŞTIRMALARI 5, Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ / Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ, Editor, onikilevha, Eskişehir, pp.144-162, 2023

Vergi Hukuku Genel Hükümleri

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2022

Dijital Varlıkların Vergilendirilmesi Üzerine Değerlendirmeler

in: Prof. Dr. Figen Altuğ'a Armağan, Özhan Çetinkaya ve Tolga Demirbaş, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-18, 2022

Evaluation of Active Participation of NGOs in Decision-Making Processes in Turkey in Terms of Relevant Legislation

in: Current Issues and Empirical Studies in Public Finance, Burçin Bozdoğanoğlu ve Adnan Gerçek, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.163-182, 2022

Measuring the Tax Gap in the OECD Countries: 2013– 2017 Years

in: Current Issues and Empirical Studies in Public Finance, Burçin Bozdoğanoğlu ve Adnan Gerçek, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.315-336, 2022

Managing the Current Risks of Companies: The Applicability of Tax Risk Management

in: Handbook of Research on New Challenges and Global Outlooks in Financial Risk Management, Mara Madaleno, Elisabete Vieira, Nicoleta Bărbuță-Mișu, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.250-269, 2022

Modeling of Taxpayers’ Resistance to Revenue Administration: A Different Approach to Tax Compliance

in: Current Issues and Empirical Studies in Public Finance, Burçin Bozdoğanoğlu ve Adnan Gerçek, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.265-288, 2022

Türkiye’de Vergi Açığının Ölçümü

in: Maliye Araştırmaları - 4, Burçin Bozdoğanoğlu, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.292-308, 2021

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

Dış Ticaret İşlemleri ve Vergilendirilmesi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2020

Tax System and Tax Reforms in Turkey

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Kıral H., Akdemir T. (eds), Editor, Springer, pp.3-17, 2020

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2019

Türk Gelir İdaresinde Dijital Dönüşüm ve Yansımaları

in: Yeni Ekonomik Trendler ve iş Fırsatları, Mehmet Yüce, Mustafa Miynat, Ahmet Vecdi Can, Şakir Sakarya, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.384-391, 2019

The Importance of Tax Literacy in Tax Compliance

in: Critical Debates in Public Finance, Adnan Gerçek, Metin Taş, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.57-76, 2019

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

Şirketlerde Kısmi Bölünme İşlemleri ve Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, Özhan Çetinkaya,Adnan Gerçek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.117-140, 2018

Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar

in: Özel Vergi Hukuku I, Gökbel D,, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.74-99, 2016

Mükellef Hakları

in: Genel Vergi Hukuku, Dönmez R,, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.100-124, 2016

Ücret ve Serbest Meslek Kazançları

in: Özel Vergi Hukuku I, Gökbel D., Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.48-72, 2016

Gelir Vergisinin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi

in: Özel Vergi Hukuku I, Gökbel D,, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.100-126, 2016

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku

Ekin Basım Yayın DAğıtım, Bursa, 2015

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü., Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.105-121, 2015

Mükellef Haklarının Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Korunmasının Değerlendirilmesi

in: Prof Dr Metin Taş a Armağan, Gerçek Adnan, Saraçoğlu Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.11-34, 2015

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, OLGU Ö.,DİNÇER H.,HACIOĞLU Ü., Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.105-121, 2015

The Factors InfluencingTaxpayers’ Acceptanceof E-Taxation System

in: Handbook of Research onStrategic Developmentsand Regulatory Practice inGlobal Finance, Özlem Olgu, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Editor, IGI Global, pp.105-121, 2015

Mükellef Haklarının Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Korunmasının Değerlendirilmesi

in: Prof Dr Metin Taş a Armağan, Gerçek Adnan, Saraçoğlu Fatih,, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.11-34, 2015

The Factors Influencing Taxpayers’ Acceptance of E-Taxation System

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Ö., Dinçer H., Hacıoğlu Ü., Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.105-121, 2015

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2014

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014

Türkiye'de "Ar-Ge İndirimi" Uygulamasının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Prof Dr Şükrü Kızılot a Armağan, , Editor, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, pp.326-348, 2014

Türkiye’de ‘Ar-Ge İndirimi’ Uygulamasının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Prof Dr Şükrü Kızılot a Armağan, , Editor, Gazi Üniversitesi İİBF Yayını, Ankara, pp.326-348, 2014

Türk Mali Hukukunda Teminat Kurumu

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku

Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

Belirlilik İlkesi Açısından Türkiye'de Bütçe Gelirlerinin Değerlendirilmesi

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Altuğ F, Kesik A, Şeker M,, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.317-347, 2013

Belirlilik İlkesi Açısından Türkiye’de Bütçe Gelirlerinin Değerlendirilmesi

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Altuğ Figen, Kesik Ahmet, Şeker Murat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.317-347, 2013

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2012

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın, Bursa, 2012

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku

Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2011

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010

Belediye Vergilerinin Türleri ve Analizi

in: Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, ALTUĞ FİGEN, ÇETİNKAYA ÖZHAN, İPEK SELÇUK, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.7-30, 2010

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

Metrics

Publication

171

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

673

H-Index (Scholar)

14

Citiation (TrDizin)

90

H-Index (TrDizin)

4

Project

8

Thesis Advisory

19

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals