Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi


GERÇEK A., YÜCE M.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 1998 (Peer-Reviewed Journal)