General Information

Institutional Information: Rektörlük, Rektörlük, Rektörlük
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Natural Sciences, Engineering and Technology

Metrics

Publication

2

Biography

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik (Bilgi ve Belge Yönetimi) bölümünde öğrenim gördü. Öğrenim döneminde; Milli Kütüphanede ve Ankara TED Koleji Kütüphanesinde staj yaptı. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde yarı zamanlı olarak çalıştı. 2004 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetini 2005 yılında İstanbul Hava Harp Okulu Kütüphanesinde yedek subay olarak yaptı. 2006 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde çeşitli birimlerde görev aldı. Halen aynı kütüphanede Süreli Yayınlar-Elektronik Kaynaklar birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında TKD Bursa Şubesi kurucu yönetim kurulu üyeliği ve çeşitli dönemlerde başkanlık görevleri üstlenmiştir. Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) üyesidir.