Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2013 - 2021 Associate Professor

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2008 - 2013 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2007 - 2008 Lecturer

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 1999 - 2007 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Courses

 • Undergraduate Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Çokuluslu İşletmelerde Finans

 • Undergraduate Finansal Yönetim

 • Postgraduate Finansal Piyasalar ve Kurumlar