Education Information

Education Information

 • 2004 - 2012 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr), Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Türkiye için beden eğitimi öğretmen eğitimi standartlarının oluşturulması

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

 • 2004 Postgraduate

  Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeyleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014MaxQda ile Nitel Veri Analizi

  Measurement and Evaluation , NAM-Nitel Araştırma Merkezi

 • 2012Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Çevre Planı Çalışma Grubu

  Environment and Sustainability , Bursa Büyükşehir Belediyesi

 • 2011Turkey&EU Civil Society Dialoque II Grant Implementation

  Project Management , Merkezi Finans ve İhale Birimi

 • 2010Outdoor Environmental Education- Experiential Approaches to Learning

  Vocational Course , University of Edinburgh

 • 2009NVivo 8.0 Nitel Veri Analizi

  Measurement and Evaluation , Bursa Uludağ Üniversitesi

 • 2008Ölçme ve Ölçek Geliştirme

  Measurement and Evaluation , Turizm Araştırmaları Derneği

 • 2005Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar

  Measurement and Evaluation , Başkent Üniversitesi

 • 2003Aero-Dans Semineri

  Vocational Training , Sevgim Spor Kulübü

 • 2003Okul Öncesinde Drama ve Tiyatro

  Vocational Training , Çağdaş Drama Derneği

 • 2003Okul Öncesi Eğitimde Müzik, Dans, Drama

  Vocational Training , Lera Eğitim Rehberlik Araştırma

 • 2003Eğitimde Drama Semineri 2

  Vocational Training , Çağdaş Drama Derneği

 • 2002Yeni Milenyumda Spor Eğitmenliği Hizmet İçi Eğitim Semineri

  Vocational Training , Spor Bilimleri Derneği

 • 2002İleri Düzey Yaratıcı Drama Eğitimi

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi

 • 2001Eğitimde Drama Semineri 1

  Vocational Training , Çağdaş Drama Derneği

 • 2001Yaratıcı Drama'da Program Geliştirme

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi