Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, Turkey

 • 2019 - 2021 Postgraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Tecvid Bahisleri Bağlamında İbnü'l-Cezerî'nin et-Temhid ve en-Neşr İsimli Eserlerinin Mukayeseli Analizi

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Theology