Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Teşebbüslere Verilen Yüzde Ona Kadar Para Cezasının Tespitine İlişkin Son Gelişmeler

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.24, no.3, pp.357-386, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Elektronik Ortama İlişkin Hükmü (Tasarı m.1527) ve Sanal Genel Kurul

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.178-199, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ticari Satışlarda Alıcının Muayene Ve İhbar Külfeti

Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi (e-akademi.org), pp.1-24, 2011 (Other Refereed National Journals)

Alacaklı veya Ortakların Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Doğrudan Zararlar Nedeniyle Açılabilecek Davalarda Zamanaşımı

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.171-198, 2010 (Other Refereed National Journals)

Marka Hakkının Tüketilmesi

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.279-305, 2007 (Other Refereed National Journals)

Rekabet Hukukunda Amaç Sorunu

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.211-221, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ŞEKİL SORUNU”

IV. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 18-20 EKİM 2019, ANKARA, TÜRKİYE, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, pp.287-288

Books & Book Chapters