Education Information

Education Information

 • 2014 - 2022 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Netîcetü's-Sülûk fî-Nasîhati'l-Mülûk (Metin incelemesi-tenkitli metin)

 • 2014 Postgraduate

  Mecmû’a-i Eş’âr (i̇nceleme-metin)

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkish Language and Literature

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi

 • 20182. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu

  Vocational Training , Diyanet İslam Araştırmaları Enstitüsü