Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Ilkhan’s Legitimacy: Abaqa Khan’s Accession to the Throne and the Issue of his Affirmation by Kublai Khagan

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.1179-1209, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Prens Leon’u Kurtarmak: Kilikya Ermenileri, İlhanlılar ve Memlûkler Üçgeninde Gelişen Bir Esir Mübadelesinin Arka Planı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.70, pp.419-438, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Baycu Noyan'ın Anadolu'daki Faaliyetleri

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.292-313

Yıldırım Bayezid Dönemi Bulgaristan’ında Hâkimiyet Mücadelesi

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.83-100

Mass Migrant Movements From Caucasia to Bursa After the 1877-1878 Russo-Turkish War: The Case of Odunluk

Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.401-416 Sustainable Development

Books & Book Chapters