Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serendipity, Similarity and Mediation in Basic Design

35th World Congress of the Int’l Society for Education Through Art – INSEA, Daegu, South Korea, 7 - 11 August 2017

Serendipity, Similarity and Mediation in Basic Design

35th World Congress of the Int’xxl Society for Education through Art- InSEA 2017, Daegu, South Korea, 7 - 11 August 2017

Temel Tasarım (Temel Sanat Eğitimi) DersininYansıtıcılık Bağlamında Sanat Eğitimine Etkisin

Çukurova Üniversitesi I.Uluslararsı sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015

The Effect of Basic Design Basic Arts Education Course On Arts Education From The Perspective of Reflectivity

Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015

Özgün Baskıresim Tekniklerinde Alternatif Arayışlar

Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat araştırmaları Sempozyumu, 8 - 11 April 2015

Özgün Baskı Resim Tekniklerinde Alternatif ArayışlarAlternative Pursuits in Printmaking Art Technics

Çukurova Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 8 - 11 April 2015, vol.1