Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİN ZOR ALGILADIKLARI GİRİŞİMLERDE SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN ETKİSİ

Journal of Pre-Hospital - Hastane Öncesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.339-350, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yorgunluk ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.249-271, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Ağrı Değerlendirmesi ve Ağrı Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Eğitiminde SimülasyonunÜstün ve Zayıf Yönleri

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 4 - 05 May 2018

İlk ve Acil Yardım Programı Uygulama Saatlerinin DeğerlendirilmesiMarmara Bölgesi Örneği

İSVET 2017 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12 - 14 October 2017

Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım ProgramıBaşarı Oranlarının Değerlendirilmesi

2. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDEMESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU12-14 Ekim 2017BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017

Türkiye Geneli İlk ve Acil Yardım Programı Son Beş Yıllık Kontenjan Durumu

İSVEt 2017 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12 - 14 October 2017

Acil Serviste Şiddete Bağlı Delil Yönetimi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 April 2017

Sağlıkta şiddet

2. uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi, 3 - 04 September 2015

Hemşirelik mesleğinin sosyal medyada temsili

II. ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, Turkey, 10 - 12 April 2014

yoğun bakım hemşirelerinin organ doku bağışı ve nakli hakkındak bilgi düzeylerinin belirlenmesi

II. ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, Turkey, 10 - 12 April 2014

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SOSYAL MEDYADA TEMSİLİ

2.HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, Turkey, 10 - 12 April 2014

Books & Book Chapters

Yanıklarda Hastane Öncesi Acil Bakım

in: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma, EKŞİ Ali, GÜMÜŞSOY Süreyya, Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.289-303, 2020