Türkiye-ABGümrük BirligiIliskilerindeUygulamanınDegerlendirilmesi1996-1999


SEYİDOĞLU H., KEMER O. B.

AtatürkÜniversitesiIktisadi ve IdariBilimlerDergisi,, vol.16, pp.1-9, 2002 (Peer-Reviewed Journal)