Kombine ultrasonografi ve floroskopi kullanılarak gerçekleştirilen perkütan nefrostominin etkinliği: 87 olgunun retrospektif analizi


KAÇAR E., BALÇIK Ç., ÜNLÜ E., KELEŞ İ., KARALAR M., NAS Ö. F., ...More

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.6, no.2, pp.170-174, 2015 (Peer-Reviewed Journal)