Doğal Afetlerin Klasik Türk Şiirine Yansımasına Bir Örnek: Sâbir Pârsâ Divanı’nda Depremle İlgili Dört Tarih Manzumesi


YOLDAŞ K.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (DÜSBED), vol.5, no.10, pp.259-265, 2013 (Peer-Reviewed Journal)