Traktör Kuyruk Milinde Kullanılan Islak Tip Kavramanın Aşınma Yoluyla Ömrünün Araştırılması


Erdoğan Ö., SOLMAZ E.

Uludag University Journal of The Faculty of Engineering, vol.22, no.2, pp.129-138, 2017 (Peer-Reviewed Journal)