TÜRKĠYE’DE EN ÇOK REÇETELENEN Β-LAKTAM(SEFALEKSĠN, SEFAZOLĠN, SEFOPERAZON, SEFAKLOR,SEFUROKSĠM, AMPĠSĠLĠN) GRUBUANTĠBĠYOTĠKLERĠ ĠÇEREN ATIKSULARIN FENTON PROSESĠĠLE ARITILABĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI


HELVACIOĞLU H., KURT A., YONAR T.

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu 2017, Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes