Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu ve Sosyal Duygusal Yalnızlık Düzeyleri


TURAN S., ŞİŞMAN M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.1, pp.117-128, 2004 (Peer-Reviewed Journal)