Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Derslerinde Tamamlayıcı Bir Öğretme - Öğrenme Yöntemi Olarak Yaratıcı Yazma


Orhan A.

Cukurova 6th International Scientific Researches Conference, 05 March 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Yabancı dil derslerinde dört temel beceri alanlarından biri olan Yazma Becerisi, öğrencilerin en çok zorlandığı ve en son öğrendiği beceridir. Yazma Becerisi kelime seçimi, kelimelerin uygun kullanımı, dil bilgisi kurallarının doğru kullanımı vb. birçok bileşene sahiptir. Yazma becerisi, aşamalı olarak öğrenilen yazma kalıpları ile birlikte önce öğretmen ve daha sonra kendi kendine izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Hedef dilin semantik ve sentaks yapısını ayrıntılı bir şekilde öğrenerek Yazma Becerisi geliştirilmelidir. Bununla birlikte öğretmenlerin, öğrencilere sınırlı bir süre içinde belirtilen konuyu öğretmek zorunda bırakıldığı ve etkinlikler için zaman sınırının olduğu gözlenmekte ve derslerde akıl yürütme, özgünlük, yaratıcılık ve hayal gücü gibi farklı özelliklerden vazgeçilmektedir. Zamanla

standartlaştırılmış ve ders kitaplarına boğulmuş öğretmenlerin, yabancı dil öğretimi için yaratıcılığın en önemli faktörlerden biri olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve yabancı dil derslerinde kullanmak amacıyla yaratıcı yazma yöntemlerinden faydalanılabilir ve yazma süreçleri durumlar ve kişiler arasında bağlantı kurularak desteklenebilir. Yaratıcı yazma, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmasına karşın, derslerde çoğu zaman ihmal edilmektedir. Geleneksel yazma esas olarak metin yapısı, metin türleri, dilbilgisi ve yazım kurallarını ve normlarını ele alır. Yazma, stilistik normları ve

belirli yazma türlerini uygulamak olarak görülmektedir. Öğrenciler, çeşitli yazma kalıplarını mümkün olduğunca yakından taklit etmeye çalışırlar. Yaratıcı yazma ise, geleneksel yazmanın tam tersidir ve herhangi bir kalıbı yeniden üretmeyen bir yazma aktivitesidir. Buradaki amaç, özgün ve bireysel metinler oluşturmaktır. Öğrenciye, hayal gücünün ortaya çıkması ve kişisel duygularını ifade edebilmesi için özgürlük tanınır. Yaratıcı yazmanın odak noktası, hiç kimseye

gerek duymadan kendi kendine yazma sürecidir. Dil ile uğraşma, araştırma, planlama, test etme, taslak hazırlama, formüle etme ve gözden geçirme süreçleri, bitmiş metinden daha önemlidir. Yaratıcı yazma belirli kurallara ve kalıplara göre yazma, metinlere ve şiirlere dayalı yazma gibi

çeşitli yazma yöntemlerini içerir. Özellikle şiirler, yaratıcı yazma için iyi bir fırsattır. Bu çalışmada, yaratıcı yazma yöntemlerinden biri olan akrostiş şiir yazma yönteminin yabancı dil öğretimine sağladığı katkılar araştırılmıştır. Akrostiş tekniği öğrencilere hayal güçlerini kullanarak ilginç, komik ve uçuk ilişkilendirmeler yapmalarına olanak tanır ve bu sayede bilgiler beyinde kalıcı olarak kodlanır. Bu kapsamda Almanca Öğretmenliği Bölüm’ü öğrencilerinin Yazma Becerisi derslerindeki deneyimleri gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yabancı dil derslerinde öğrencilerin yazma becerilerinin etkili bir şekilde geliştirilebilmesi için onların deneyimlerini ve ihtiyaçlarını, özellikle de yaratıcılıklarını dikkate alarak yaratıcı yazma yöntemlerini derslere dahil etmenin süreci olumlu desteklediği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Almanca Öğretmenliği, Yazma Becerisi, Yaratıcı Yazma Yöntemleri, Akrostiş