PEYZAJ GENETİĞİ ÇALIŞMALARININ WOS TABANLI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ


Çelik B. H., Zencirkıran M.

EGE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.165-180

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165-180
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Biyolojik çeşitlilik, bir ortamda bulunan tüm canlıların, bu canlıların genetik özelliklerinin, habitatlarda meydana gelen ekolojik ilişkilerin farklılığını, zenginliğini ifade eder. Ancak her geçen gün biyolojik çeşitlilik, çevre kirliliği, aşırı kullanımlar, habitatların bozulması, istilacı türlerin artışı gibi birçok sebep ile zarar görmektedir. Bir türün tamamen yok olmasının, türün genetik çeşitliliğinin uzun yıllar içerisinde ciddi oranda zarar görmesinin sonucu olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede son yıllarda çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisi de peyzaj genetiği olup bu alan, genetik çeşitliliğin mekânsal dağılımını anlamak için peyzaj ekolojisi, mekânsal istatistik, coğrafya ve popülasyon genetiği veri ve analiz yöntemlerini birleştiren bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peyzaj genetiğinin hedefi, peyzaj özelliklerinin bitki ve hayvan popülasyonlarının genetik çeşitliliklerine olan etkilerini tanımlamak ve açıklamaktır. Peyzaj genetiği çalışmalarından elde edilen sonuçlar türlerin korunması ve yönetilmesinde etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. WOS tabanlı ilk çalışmanın 2002 yılında yayınlandığı peyzaj genetiği çalışmaları ekoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, ormancılık, zooloji, peyzaj mimarlığı gibi pek çok farklı bilim dalı tarafından yürütülmekte olup bu çalışma kapsamında peyzaj genetiği ile ilgili çalışmaların analizi ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.