Yenidoğan sepsisi


Çelebi S.

ANKEM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 28 - 31 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey

Abstract

YENİDOĞAN SEPSİSİ

 

ÖZET

            Sepsis yenidoğan bebeklerde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Yenidoğan sepsisi erken başlangıçlı, geç başlangıçlı ve çok geç başlangıçlı sepsis olarak üçe ayrılmaktadır. Erken sepsis için başlıca risk faktörleri prematürite, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü, korioamnionit ve annenin doğum kanalının B grubu streptokoklar ile kolonizasyonudur. Geç başlangıçlı ve çok geç başlangıçlı sepsis sıklıkla hastane kaynaklıdır. Optimal tanı ve tedavi stratejilerini tanımlamak zordur, çünkü yenidoğan sepsisinin semptomları ve bulguları özgün değildir. Bebek ölümlerinin yaklaşık üçte ikisi yaşamın ilk bir ayında görülmektedir. Bu ölümlerin %50-75’ine infeksiyon ve prematürite komplikasyonlarının neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmada, yenidoğan sepsis  klinik bulguları, tanı, tedavisi ve bebek ölümleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar sözcükler: infeksiyon, sepsis, yenidoğan.

 

SUMMARY

Neonatal sepsis

            Sepsis is a significant cause of morbidity and mortality in the newborn infants. Neonatal sepsis divided into three categories, namely early-onset sepsis, late-onset sepsis and very late-onset sepsis. Primary risk factors for early-onset sepsis include prematurity, low birth weight, prolonged rupture of membranes, chorioamnionitis, and maternal colonization with group B streptococcus. Late-onset sepsis and very late-onset sepsis are frequently nosocomial. Optimal diagnosis and treatment strategies are difficult to define, because the signs and symptoms of neonatal sepsis are nonspecific. Appoximately two-thirds of global infant mortality occur in the first month of life. Infections and complications of prematurity cause an estimated 50-75% of these death. In this article, the diagnosis, treatment and clinical findings of neonatal sepsis, and infant mortality are reviewed.

Keywords: infection, newborn, sepsis.