A Jurisdiction in the Ottoman Province: The Duty and Scope of Haremeyn-i Şerifeyn Teftiş Vekâleti"


Creative Commons License

Alkan Günay N.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), vol.26, no.26, pp.29-39, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 26
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)
  • Page Numbers: pp.29-39

Abstract

Osmanlı idarî düzeni ile ilgili yapılan çalışmalarda son yıllarda özellikle taşradaki yetki alanlarının tanımlanması meselesi üzerinde yoğunlaşıldığı söylenebilir. Özellikle üzerine birçok tartışmanın yürütüldüğü ve birçok karanlık noktanın aydınlatılmayı beklediği 18. yüzyıl Osmanlı tarihi yazımında yetki alanlarının tanımlanması konusu büyük önem taşımaktadır. Bu makalede de Haremeyn-i Şerifeyn Teftiş Vekâleti görevi konusu ele alınmıştır. Konuyla ilgili çok sayıda belge içeren 18. yüzyıl Bursa Şer’iyye Sicillerinden yararlanılarak Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Vekili’nin görev tanımı, yetki alanının sınırları ve taşrada diğer şer’ yetkilileri olarak kadılar ve nâiblerle olan yetki çatışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır.