Regulation of Humoral Immune Response Differs from COVID-19 in MIS-C cases


Bozkurt T., Şimşek A., Kızmaz M. A., Çağan E., Köse H., Işkın A. E., ...More

8.KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

MIS-C (Multisystem inflammatory syndrome in children), SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçiren çocuklarda bir süre sonra özellikle ateş bulgusuyla ortaya çıkan, karın ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal gibi belirtiler gösterebilen bir durumdur. B Regülatör (Breg) hücreler immün toleransı destekleyen, patolojik immün cevapları baskılayan immünsüpresif hücrelerdir. B hücre bitkinliği (exhaustion), patojenlere karşı daha zayıf bir antikor yanıtıyla ilişkilidir. Bu çalışmada, B hücre alt gruplarının MIS-C patogenezindeki rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

.

Yöntem

17 MIS-C vakası, 17 pediatrik COVID-19 ve 17 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Periferik kan örneklerinden 10 renkli MoAb paneliyle Akan hücre ölçer değerlendirilmesi yapıldı.

Bulgular

CD19+ B hücreleri MIS-C’de COVID-19 ve sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. IgM ve IgD ekspresyonu MIS-C hastalarında hem COVID-19 hastalarına hem de sağlıklı kontrol grubuna göre artmış bulundu.

Naif B hücreleri (CD27-IgD+), switched memory ve IgM Memory (CD27+IgD- ve CD27+IgD+) hücreleri MIS-C hastalarında COVID-19 vakalarına göre anlamlı derecede arttı.

Regülatör B hücrelerinde, COVID-19 ve MIS-C farklı profiller izledi. Immature/transient B hücreleri (CD24highCD38high) ve memory B primarily hücrelerinde (CD24highCD38-) COVID-19 ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, MIS-C vakalarında anlamlı bir düşüş izlendi. Regülatör B10 hücreleri (C24highCD27-) de, COVID-19 ve MIS-C’de benzer şekilde, sağlıklı kontrole göre azalmış bulundu.

Late/exhausted memory (CD27-IgD-IgM-) hücreleri, CD21- exhausted B hücreleri ve PD-1+ B COVID-19’a göre MIS-C’de azalmış bulundu.

Sonuç

Elde edilen verilere göre; MIS-C vakalarında B hücre profili enflamasyon lehine COVID-19’dan farklılık göstermektedir. Enflamasyonu sınırlayıcı regülatör B hücrelerinin MIS-C’de etkisi COVID-19’a göre düşük görünmektedir. Bu durum, MIS-C’de agresif ve iyi düzenlenmemiş hümoral immün yanıtı düşündürtmektedir.