Başlangıç Eğrilik Kusurlarının Mesnetlenme Durumu ve Modül Sayısına Göre Düzlemsel Çift Tabakalı Uzay Kafes Sistemlerin Davranışına Etkisi


Noori M., Topaloğlu n., Temşi M., TÜRKER H. T.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, pp.31-46, 2019 (Peer-Reviewed Journal)