Bir Normlar Çatışması Sorunu Olarak İş Kanunu Kapsamındaki İşçilere Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin Yaptırımı


SEVİMLİ K. A.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası -Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, vol.74, pp.645-665, 2016 (Peer-Reviewed Journal)