Ergenlerin Mükemmeliyetçilikleri İle Mizah Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Bozdemir E.

49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 June 2013, pp.1-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: Bu araştırma ergenlerin mükemmeliyetçilikleri ile mizah duyguları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Örneklemi Şanlıurfa İli, Harran İlçesi’nde orta öğretimlerine devam eden 630 ergen oluşturmuştur. Araştırmada ‘Frost’un Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği’, ve “Ergenlerde Mizah Ölçeği”(Oral,2004) kullanılmıştır. Demografik bilgilere ulaşmak için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bulgular Korelâsyon Analizi, t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile sınanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ergenlerin mükemmeliyetçilikleri ile mizah duyguları arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>0.01). Kız ve erkek ergenlerin düzen alt ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur(p<0.05). Diğer alt ölçek puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır(p>0.05). Ergenlerin mizah duyguları ile hatalara aşırı ilgi alt ölçek puanları arasında 0.114 ve aile beklentileri alt ölçek puanları arasında 0.116 olan pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ergenlerin cinsiyet ve kardeş sayılarına göre mükemmeliyetçilikleri ve mizah duyguları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(p>0.05). 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, mükemmeliyetçilik, mizah duygusu.