“ Halk Oyunları Aktı̇vı̇telerı̇ne Katılan Sporcuların Depresyon Durumlarının İncelenmesı̇ “,


Gürak A. N., Erol S., Doğan M.

“ I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, ", İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.341

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.341
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes