Gece Çalışması ve Postalar Halinde Çalışma


ÖZYURT V.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.5, no.19, pp.919-955, 2008 (Peer-Reviewed Journal)