İş Yargısında Kesin Hüküm Durumunun Değerlendirmesi


YÜREKLİ S.

Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.8, no.31, pp.971-997, 2011 (Peer-Reviewed Journal)