Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslam Siyaset Düşüncesine Etkisi


YÜCEDOĞRU H. K., BİLGİN V.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.729-746, 2008 (Peer-Reviewed Journal)