İsveç’te Yaşayan Türkiye Kökenli Gençlerin Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Bağlamlarda Türkiye Algıları


Creative Commons License

Aydın M. B.

Emek Araştırma Dergisi, vol.10, no.16, pp.157-179, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 16
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Emek Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.157-179
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada İsveç’te yaşayan Türkiye kökenli gençlerin Türkiye algıları üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışma daha büyük çaplı olan “İsveç’teki Türkiye Kökenli Gençlerin Gelecek Beklentileri” adlı araştırma projesinin “odak grup görüşmesi”ne ve bu görüşmede özellikle “Türkiye” algısına ilişkin tartışmalara dayanmaktadır. Odak grup görüşmesine 22-30 yaş aralığındaki üç kadın, dört erkek toplamda yedi kişi katılmıştır. Özellikle ekonomik ve sosyo-kültürel olarak iki başlıkta tartışma yürütülmeye çalışılmış, genç Türkiye kökenli göçmenlerin Türkiye algıları üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Gençlerde önceki kuşak göçmenlere oranla Türkiye elbette biraz daha farklı bir tanıma oturmakla beraber, dikkat çekici bir ilişki artırma eğilimi, canlı ve dinamik bir ilgi dikkat çekmiştir. Ekonomik imkanlar açısından “uzaktan da olsa” Türkiye’yi ebeveynlerinden daha farklı “deneyimleyen” gençler, sosyal ve kültürel açıdan çeşitli gerilimler yaşasalar da Türkiye’yle daha gelişkin bağlar kurma eğilimine sahiptir. Bu durum Türkiye açısından da, İsveç’teki Türkiye kökenli gençler açısından da önemli potansiyeller taşıyan bir durumdur. Anahtar Kelimeler: İsveç, gençlik, Türkiye, göçmenler, Avrupa’daki Türkler