Dîvân Şiirinde Mitolojik Bir Unsur Olarak Kartal Figürü


GÜNGÖR Ö.

The Journal of International Civilization Studies Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.70-79, 2016 (Peer-Reviewed Journal)