Nusrat Ekmeklik Buğday Çeşidinde Farklı Azot Dozları ve Ekim Sıklıklarının Tane Verimi, Verim Öğeleri ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri


Creative Commons License

Dogan R., Yıldız C. F.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.36, no.2, pp.285-299, 2022 (Peer-Reviewed Journal)