Zorunlu Rotasyon Uygulamasının Denetçi Bağımsızlığı ve Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Ercan C., İşseveroğlu G.

in: Sosyal ve Ekonomik Gelişim Stratejileri, Özgür Emre Koç - Bahadır Bilge Aycan - Uğur Bilgen, Editor, Lambert Academic Publishing, Ankara, pp.46-70, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Lambert Academic Publishing
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.46-70
  • Editors: Özgür Emre Koç - Bahadır Bilge Aycan - Uğur Bilgen, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Yatırımcılar, kreditörler ve diǧer tüm bilgi kullanıcıları işletmelerle ilgili güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Işletmelerin hazırlayıp sunduǧu finansal bilgilerle, ilgililere makul bir güvence saǧlamanın temel aracı ise muhasebe denetimidir. Ancak 2000’li yılların başında ABD’de yaşanan muhasebe skandalları denetime olan güveni sarsmış, denetçi baǧımsızlıǧı ve denetim kalitesi sorgulanır hale gelmiştir. Bu olayın ardından denetime olan güvenilirliǧin saǧlanması konusunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de zorunlu rotasyon uygulamasıdır.

Ancak, zorunlu rotasyonun denetçi baǧımsızlıǧını iyileştirme hedefiyle birlikte, gerçek etkilerinin ne olacaǧı konusunda büyük tartışmalar yapılmaktadır. Baǧımsız denetimde zorunlu rotasyon taraftarları, denetçi ile müşterisi arasındaki uzun süreli bir ilişkinin denetçinin tarafsızlıǧını tehlikeye attıǧını ve böylece denetim kalitesini olumsuz yönde etkilediǧini öne sürmektedir. Tartışmanın diǧer tarafında, zorunlu rotasyon muhalifleri ise, rotasyonun denetim kalitesini düşüreceǧini, ek maliyetler getireceǧini ve yeni denetçinin eski denetçiye göre daha az bilgiye sahip olacaǧını öne sürmektedirler (Postma, 2016, 39).

Bu tartışmalara katkı saǧlamak için, çalışmada zorunlu rotasyon uygulamasının denetçi baǧımsızlıǧı ve denetim kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaç doǧrultusunda, YMM’ler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sırasıyla; baǧımsız denetimde rotasyon uygulaması, denetim kalitesi ile ilgili genel bilgiler, zorunlu rotasyonun denetim kalitesine etkisi ve son olarak YMM’ler üzerine yapılan araştırmaya yer verilmiştir.